Image Processing

Delweddu 3-Lliw

Wedi’i anelu at ddisgyblion 11-16 oed mae’r gweithgaredd hwn yn rhoi cyfle i’r disgyblion astudio sut mae delweddau hidlo yn cyfuno i greu delweddau lliw a hefyd, drwy ddefnyddio meddalwedd seryddol, cynhyrchu delweddau 3-lliw o wrthrych seryddol eu hunain.

3-Colour Imaging

Aimed at pupils aged 11-16, this workshop provides students with an opportunity to use astronomical software, study how filtered images combine to make coloured images and allows the students to have a go creating their own 3-colour images of astronomical objects.