Age 14-16

Solar Rotation

Students access and use real data from NASA's Solar Dynamics Observatory to estimate the rotation period of our Sun. Students will use digital tools, make accurate observations and measurements, apply mathematical knowledge, and evaluate their results.

Dosbarthu Galaethau

Wedi’i anelu at ddisgyblion 14-18 oed, mae’r gweithgaredd hwn yn cyflwyno’r disgyblion i’r Cynllun Dosbarthu Hubble ar gyfer galaethau ac mae’n rhoi her i’r disgyblion i drio dosbarthu amrywiaeth o alaethau go iawn. Gall fod yn ddefnyddiol hefyd fel ffordd o drafod y gwahanol fathau o alaethau yn y Bydysawd.

Delweddu 3-Lliw

Wedi’i anelu at ddisgyblion 11-16 oed mae’r gweithgaredd hwn yn rhoi cyfle i’r disgyblion astudio sut mae delweddau hidlo yn cyfuno i greu delweddau lliw a hefyd, drwy ddefnyddio meddalwedd seryddol, cynhyrchu delweddau 3-lliw o wrthrych seryddol eu hunain.

3-Colour Imaging

Aimed at pupils aged 11-16, this workshop provides students with an opportunity to use astronomical software, study how filtered images combine to make coloured images and allows the students to have a go creating their own 3-colour images of astronomical objects.

Lunar Mountains

Aimed at pupils aged 11-16, this workshop challenges students to measure the shadows cast on the Moon’s surface, then utilise algebraic techniques to determine the height of those mountains.