Delweddu 3-Lliw

Credyd: 
NSO

Wedi’i anelu at ddisgyblion 11-16 oed mae’r gweithgaredd hwn yn rhoi cyfle i’r disgyblion astudio sut mae delweddau hidlo yn cyfuno i greu delweddau lliw a hefyd, drwy ddefnyddio meddalwedd seryddol, cynhyrchu delweddau 3-lliw o wrthrych seryddol eu hunain.

Hyd: 
60 munud

Addasrwydd Oed: 
11 i 14

Ffeiliau Athrawon: