Gweithgareddau

Rydym yn anelu at ddarparu adnoddau yn y Gymraeg sy'n defnyddio iaith a gramadeg addas. Mae eich adborth yn bwysig iawn i ni gyflawni'r amcan hwn - os rydych yn dod ar draws rhywbeth nid yn gwbl gywir gyda'r iaith, byddan ni'n falch clywed ganddoch chi drwy ddilyn y cyswllt yma ac wedyn dewis 'Website Feedback': Cysylltu.

Mae'n well gweithgareddau cyfrifiadur gyda mynediad myfyrwyr i gyfrifiadur windows (neu efelychydd ar mac), gall myfyrwyr weithio mewn grwpiau.

Rhagolwg Addasrwydd Oedran Teitl Disgrifiad Byr Hyd
11 i 14
14 i 16

Delweddu 3-Lliw
Creu delwedd 3-lliw o wrthrych seryddol. 60 munud
14 i 16
16 i 18

Seren Barnard
Mesur symudiad a cyflymder y Seren Barnard. 60 munud
7 i 11
Dydd a Nos Drwy ddefnyddio pêl o play-doh a thortsh, darganfyddwch beth sy’n achosi’r dydd a’r nos yma ar y Ddaear. 60 munud
14 i 16
16 i 18
Dosbarthu Galaethau Defnyddiwch y Fforc Tiwnio Hubble i ddosbarthu galaethau. 60 munud
14 i 16
16 i 18

Gweithdy Disgyrchiant
Defnyddiwch efelychydd disgyrchiant i ymchwilio sut mae disgrychiant yn amrywio wrth newid eich lleoliad yng Nghysawd yr Haul. 60 munud
14 i 16
16 i 18
Llif Hubble Cyfrifwch ehangiad y Bydysawd drwy ddefnyddio data galaethol, i ail-greu gwaith Edwin Hubble. 60 munud
7 i 11
11 i 14

Hela Asteroidau
Canfod a cyfrifwch cyflymder asteroidau sy'n agos i'r Ddaear. 60 munud
11 i 14
14 i 16

Dydd ar Iau
Cyfrifwch hyd un diwrnod ar y planed Iau drwy asesu lleoliad y Smotyn Coch Mawr a chymhwyso trigonometreg. 60 munud
14 i 16
16 i 18

Ddeddfau Kepler
Cymerwch olwg ar Ddeddfau Kelper am symudiadau planedol a sut mae'r rhain yn berthnasol i Gysawd yr Haul. Fel estyniad, bydd rhaid ystyried planedau tu allan Cysawd yr Haul (planedau-ecso), drwy ymchwilio’r system serol TRAPPIST-1. 90 munud
7 to 11
Golau a Drychau Ymchwiliwch sut mae golau yn teithio, sut rydym yn gweld gwrthrychau a sut i ysgrifennu adroddiad technegol drwy ddefnyddio cyfres o wersi croes-cwricwlaidd. 5 x 60 munud
7 i 11
Llenyddiaeth: Bywgraffiadau Ymunwch lenyddiaeth a seryddiaeth drwy edrych ar sut i gynhyrchu bywgraffiadau a hunangofiannau drwy ddefnyddio gofodwr Dr Helen Sharman fel enghraifft. 4 x 60 munud
7 i 11
Craterau’r Lleuad Cynradd Ymchwiliwch niferoedd a dosbarthiadau'r craterau ar wyneb y Lleuad. 2 x 60 munud
11 i 14
Craterau’r Lleuad Uwchradd Ymchwiliwch maint a dosbarthiadau y craterau ar wyneb y Lleuad. 60 munud
11 i 14
14 i 16
Mynyddoedd y Lleuad Defnyddiwch algebra a delweddau o’r Lleuad i gyfrifo uchder y mynyddoedd ar y Lleuad. 60 munud
7 i 11
Moonsaic Cydosod mosaig o’r Lleuad yn ystod cyfnodau gwahanol. 60 munud
14 i 16
16 i 18

Gweithdy Gweld
Cyflwyniad i’r cysyniad o ‘gweld’ seryddol a’r cyswllt gydag indecs plygiant. 60 munud
11 i 14
14 i 16
Cyflymder y Planedau Gwers sy’n edrych ar y perthynas rhwng pellter, amser a cyflymder. 60 munud
14 i 16
16 i 18

Sbectrosgopeg Serol
Darganfyddwch a gweithredwch sbectrosgopeg i ddosbarthu amrywiaeth o sêr. 90 munud
14 i 16
16 i 18

Smotiau Haul
Defnyddiwch ddata smotiau’r Haul i gyfrifo gweithgaredd cylchol yr Haul. 60 munud
14 i 16
16 i 18

Gweithdy Llanw
Defnyddiwch ‘efelychydd llanw’ i ymchwilio effeithiau llanw oherwydd y Lleuad a’r Haul. 60 munud
14 i 16
16 i 18
Pwyso’r Bydysawd Gwers sy’n cyflwyno’r cysyniad o nodiant indecs safonol. 60 munud
11 i 14

Pwys ar Planedau
Sut mae effeithiau disgyrchiant yn dibynnu ar ein lleoliad yn y Bydysawd? 60 munud

Nodwch: Mae’n rhaid i chi mewngofnodi i weld y gweithgareddau gyda’r arwydd .