Dydd a Nos

Credyd: 
NASA

Wedi’i anelu at ddisgyblion 7-11 oed, mae’r gweithgaredd hwn yn rhoi cyfle ymarferol i'r disgyblion i ddysgu am y dydd a’r nos. Gan ddefnyddio pêl o play-doh a thortsh, bydd y disgyblion yn darganfod sut mae cylchdro'r Ddaear yn achosi’r dydd a’r nos.

Hyd: 
60 munud

Addasrwydd Oed: 
7 i 11

Ffeiliau Athrawon: