Earth

Dydd a Nos

Wedi’i anelu at ddisgyblion 7-11 oed, mae’r gweithgaredd hwn yn rhoi cyfle ymarferol i'r disgyblion i ddysgu am y dydd a’r nos. Gan ddefnyddio pêl o play-doh a thortsh, bydd y disgyblion yn darganfod sut mae cylchdro'r Ddaear yn achosi’r dydd a’r nos.

Life on Earth

The timeline of life evolving on Earth
Credit: LadyofHats

Life on Earth has taken billions of years to evolve. Life includes anything which can do the following things:


    Earth's Moon

    The Moon at Last Quarter Phase
    Credit: NSO

    The Moon is the Earth's only natural satellite. We know it as 'the Moon' but scientists sometimes call it Luna. The word 'lunar' means 'relating to the Moon'.