Day and Night

Dydd a Nos

Wedi’i anelu at ddisgyblion 7-11 oed, mae’r gweithgaredd hwn yn rhoi cyfle ymarferol i'r disgyblion i ddysgu am y dydd a’r nos. Gan ddefnyddio pêl o play-doh a thortsh, bydd y disgyblion yn darganfod sut mae cylchdro'r Ddaear yn achosi’r dydd a’r nos.

Daytime Shadows

The animation below shows how shadows change during the day in the northern hemisphere. Shadows are created when an object, such as the stick below, blocks out some of the Sun's light. The length of the resulting shadow depends on how low or high the Sun is in the sky.