Day and Night

Dydd a Nos

Wedi’i anelu at ddisgyblion 7-11 oed, mae’r gweithgaredd hwn yn rhoi cyfle ymarferol i'r disgyblion i ddysgu am y dydd a’r nos. Gan ddefnyddio pêl o play-doh a thortsh, bydd y disgyblion yn darganfod sut mae cylchdro'r Ddaear yn achosi’r dydd a’r nos.

Earth Rotation

Spinning Earth
Credit: Wikiscient

The Earth is always spinning on its axis. It takes 24 hours to spin around once, so it rotates once a day. The Earth spins at over 1,500 km an hour! That's more than 4 times faster than a Formula 1 car racing at top speed!