Graphs

Pwys ar Blanedau

Wedi’i anelu at ddisgyblion 11-14 oed, mae’r gweithgaredd hwn yn gwneud defnydd o algebra sylfaenol a graffiau i atgyfnerthu'r syniadau o effeithiau disgyrchiant a sut mae’r effeithiau yna yn dibynnu ar le ydych chi yng Nghysawd yr Haul.

Weight on Planets

Aimed at pupils aged 11-14 this workshop makes use of some basic algebra and graphs to reinforce ideas about the effects of gravity and how these effects depend upon where in the Universe you are.