Gravity

Karl Schwarzschild

Karl Schwarzchild

Occupation: Physicist & Astronomer

Year born: 1873

Research Areas: Relativity, Black Holes, Quantum Theory, Stars, Comets

 

"Mathematics, physics, chemistry, astronomy, march in one front."

Gravity Simulator


Pwys ar Blanedau

Wedi’i anelu at ddisgyblion 11-14 oed, mae’r gweithgaredd hwn yn gwneud defnydd o algebra sylfaenol a graffiau i atgyfnerthu'r syniadau o effeithiau disgyrchiant a sut mae’r effeithiau yna yn dibynnu ar le ydych chi yng Nghysawd yr Haul.

Orbital Demonstration

Start Animation


Pages