Galaxies

Ricardo Schiavon

Headshot of Ricardo Schiavon
Ricardo Schiavon
Credit: ARI/LJMU

Occupation: Astrophysicist

Research Areas: Galaxy formation, Observational astronomy

 

"I consider myself extremely lucky to be where I am, do what I do, and to be surrounded by so many amazing people here in Liverpool."

 

Dosbarthu Galaethau

Wedi’i anelu at ddisgyblion 14-18 oed, mae’r gweithgaredd hwn yn cyflwyno’r disgyblion i’r Cynllun Dosbarthu Hubble ar gyfer galaethau ac mae’n rhoi her i’r disgyblion i drio dosbarthu amrywiaeth o alaethau go iawn. Gall fod yn ddefnyddiol hefyd fel ffordd o drafod y gwahanol fathau o alaethau yn y Bydysawd.

Pages