Classification

Dosbarthu Galaethau

Wedi’i anelu at ddisgyblion 14-18 oed, mae’r gweithgaredd hwn yn cyflwyno’r disgyblion i’r Cynllun Dosbarthu Hubble ar gyfer galaethau ac mae’n rhoi her i’r disgyblion i drio dosbarthu amrywiaeth o alaethau go iawn. Gall fod yn ddefnyddiol hefyd fel ffordd o drafod y gwahanol fathau o alaethau yn y Bydysawd.

Elliptical Galaxy

Giant Elliptical Galaxy - M87
Credit: AAT
 

Elliptical galaxies are rounded, featureless collections of old stars that contain very little gas and dust. They come in a range of different sizes and shapes, and can appear circular (as shown here), oval or even rugby-ball shaped.